Giới thiệu

Giới thiệu
HTX gà Lạc Thủy được thành lập năm 2014 với tiền thân là
  • HTX Gà Lạc Thủy
  • Trại gà Lạc Thủy
  • Con Giống
  • Hình ảnh con người