Thit gà sạch

Ngày: 23-04-2018 | Lượt xem: 1367
Trung tâm chăn nuôi của HTX gà Lạc Thủy hoàn toàn tách biệt khỏi khu dân cư với 3 trên 5 mặt giáp sông. Hệ thống tuần hoàn không khí trong – ngoài chuồng nuôi...

Quy trình cung cấp con giống gà Lạc Thủy

Ngày: 23-04-2018 | Lượt xem: 3097
Đây là quy trình chuẩn của HTX gà Lạc Thủy trước khi cung cấp con giống ra ngoài thị trường