Hợp tác xã gà Lạc Thủy

Địa chỉ: Thôn An Sơn, xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Tel: 0983.925.668 - Hotline: 0983.925.668

Fax:

Email: galacthuy2018@gmail.com